چرا سایت رویابین را انتخاب کنیم؟

رویابینی آگاهانه چیست؟

اگر توجه کرده باشید شما هر شب خواب هایی می بینید که کنترل آنها معمولا دست شما نمی باشد و گویی شخص دیگری در رویاها به جای شما حضور دارد. اما اگر بتوانید متوجه شوید که مشغول خواب دیدن هستید و حتی می توانید بقیه رویاها را کنترل کنید چه؟ به این عمل، رویابینی آگاهانه یا رویای شفاف یا خواب روشن گفته می شود.

پرواز روح چیست؟

پرواز روح یا برون فکنی کالبد اختری حالتی است که شما توسط ساخت جسم ثانویه انرژیکی، آگاهی خودتون رو به داخل اون می برید و میتونید از بدن فیزیکی موقتا خارج بشید و وارد جهان های مختلف بشید.

هیپنوتیزم چیست؟

هیپنوتیزم پدیده ای عجیب نیست و ما هر وقت از خواب بلند می شویم و یا به خواب می رویم در حالت بین خواب و بیداری قرار گرفته و اصطلاحا وارد خلسه می شویم. این حالت را می توان با عملیاتی به نام هیپنوتیزم به صورت ارادی ایجاد کرد و در طی آن به خاطر بالا بودن تلقین پذیری ذهن انسان، می توان تلقینات مثبت و سازنده را به درون ناخودآگاه خود وارد کنیم

رویابینی یا خواب روشن چه کاربردی دارد؟

اما خواب روشن یا رویابینی چه فایده ای دارد؟ حتما شما فیلمهای زیبایی چون ماتریکس و آلیس در سرزمین عجایب رو مشاهده کرده و شاید دوست داشته باشید که برای مدتی به چنین مکانهایی بروید و اوج هیجان را تجربه کنید. قطعا این کار در دنیای واقعی غیر ممکن به نظر می رسد ولی با انجام رویابینی آگاهانه یا خواب روشن می توانید در عالم خواب به صورت شفاف و طبیعی گونه و با هیجانی مشابه واقعیت، به آنجا رفته و تفریح کنید. برخی نیز پا را فراتر نهاده و از آن برای شناخت زوایای مختلف ضمیر ناخودآگاه خود و رفع مشکلات عمیق درونی استفاده می کنند…

چرا پرواز روح یا برون فکنی کالبد اختری کنیم؟

پرواز روح یا برون فکنی کالبد اختری به ما این فرصت را می دهد تا اعتقاد خود را نسبت به زندگی پس از مرگ بیشتر کرده و بدانیم که مرگ پایان زندگی نیست. همچنین می توان در طی آن، به سرزمینهای روحی مختلف سفر کرده و با راهنمایان خود در ارتباط باشیم. برخی نیز می توانند سفر در زمان را تجربه کرده و بخشی از آینده را نیز مشاهده کنند. به علاوه تمامی امکانات تفریحی که رویابینی آگاهانه دارد در این حالت نیز قابل دستیابی است

هیپنوتیزم چه استفاده هایی دارد؟

با کمک هیپنوتیزم می توان شرطی شدگی های منفی ناخودآگاه را از بین برده و تلقینات مثبت را روانه ضمیر ناخودآگاه خود کنیم و اموراتی همچون بهبود بیماریهای روان تنی، استرس، فوبیاها، تنشهای روحی، پرخوری های عصبی، عادات منفی، برخی بیماریهای از زجمله سرطان و ... را درمان کنیم. به علاوه می توان عادات مثبت بیشماری را جایگزین آنها کرد